Verktyg för att byta glödstift – Guide för avdragare, glödstiftshylsor och service

Verktyg för att byta glödstift

1. Vilka verktyg behöver jag för att byta glödstift?

Val av verktyg och användning
Att byta glödstift kräver specifika verktyg för att säkerställa en korrekt och säker process. De grundläggande verktygen inkluderar:

 • Glödstiftsnyckel: Speciellt utformad för att passa runt glödstiftet och ge nödvändig hävstång för att lossa och dra åt det. Det är viktigt att välja en nyckel med rätt storlek för ditt fordon, vilket ofta specificeras i fordonets handbok.
 • Momentnyckel: Används för att dra åt glödstiftet med rätt kraft. Att dra åt för mycket eller för lite kan leda till skador på både stiften och motorn.
 • Förlängningsarm och universalknut: För att nå glödstiften på svåråtkomliga platser.
 • Tändstiftsgapverktyg: Även om detta mer relaterar till tändstift, kan det vara relevant i vissa situationer där glödstiftens gap bör kontrolleras.

Säkerhet och precision
Säkerheten är av yttersta vikt. Se till att motorn är helt avkyld innan du börjar. Använd handskar för att skydda dina händer och glasögon för att skydda ögonen från eventuellt skräp.

Vid demontering, var noggrann och undvik att tappa verktyg eller små delar i motorn. När du installerar de nya glödstiften, använd momentnyckeln för att försäkra att du inte överskrider den rekommenderade kraften.

2. Hur vet jag vilken storlek på glödstiftsnyckel som passar min bil?

Identifiera rätt storlek
Storleken på glödstiftsnyckeln varierar beroende på bilmodell och tillverkare. Det är kritiskt att använda rätt storlek för att undvika skador på glödstiftet eller motorn. För att fastställa storleken:

Konsultera fordonets manual
Den mest tillförlitliga källan för att hitta rätt storlek.

Mäta glödstiftet
Om manualen inte är tillgänglig, kan du mäta diameter och längd på glödstiftet.

Användning av en glödstiftsnyckel som är för stor kan leda till att glödstiftet skadas eller blir felaktigt installerat. En för liten nyckel kommer inte att passa överhuvudtaget. I vissa fall kan specialverktyg krävas för att komma åt glödstiften, beroende på motorns konstruktion.

Tips vid val av verktyg
När du köper en glödstiftsnyckel, överväg en med gummifodral inuti nyckeln. Detta hjälper till att hålla glödstiftet på plats under installation och borttagning. En flexibel förlängningsarm kan också vara användbar för att nå glödstift som är placerade på svårtillgängliga ställen.

Verktyg för att byta glödstift
Professionell mekaniker som undersöker bilen

3. Kan jag byta glödstift själv eller bör jag ta hjälp av en mekaniker?

DIY kontra professionell service
Att byta glödstift kan vara en gör-det-själv-uppgift för de med grundläggande kunskaper i bilmekanik. Viktiga aspekter att överväga inkluderar:

Erfarenhet – Har du tidigare erfarenhet av liknande uppgifter?
Att byta glödstift kräver precision och försiktighet.

Verktyg – Har du tillgång till nödvändiga verktyg?
Att ha tillgång till rätt verktyg är viktigt men du måste samtidigt vara bekant med hur de används.

Risk med DIY vs fördelar med en mekaniker
Felaktig hantering kan leda till skador på motorn eller glödstiften, vilket kan bli kostsamt. Om du är osäker, är det säkrare att anlita en professionell mekaniker.

En kvalificerad mekaniker å andra sidan kan inte bara byta glödstift, utan också utföra en allmän kontroll av motorn. De kan identifiera potentiella problem som kan vara svåra att upptäcka för en amatör.

4. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag byter glödstift?

Säkerhet är alltid prio ett när du arbetar med bilens motor och elektriska system. Viktiga säkerhetssteg inkluderar:

Stänga av motorn
Se till att motorn är helt avstängd och kall innan du börjar. Ett varmt motorblock kan orsaka brännskador.

Användande rätt utrustning
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon för att skydda dig mot smuts och gnistor.

Kontroll av arbetsområdet
Säkerställ att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.

Säkerställ elektrisk säkerhet
Var medveten om bilens elektriska system när du arbetar. Undvik att röra elektriska komponenter och kablar för att förhindra kortslutning eller elektriska stötar.

Hantering av verktyg på ett korrekt sätt
Var försiktig med verktygen för att undvika att tappa dem i motorn. Felaktig användning kan leda till skador på motordelar eller personskador.

Verktyg för att byta glödstift
Säkerhetsåtgärder vid byte av glödstift

5. Hur ofta bör glödstiften bytas?

Glödstiftens livslängd varierar beroende på fordonstyp och användning, men de är en kritisk komponent för optimal motorprestanda. Generella rekommendationer inkluderar:

Regelbunden kontroll
Kontroll av glödstiftens skick vid varje serviceintervall, vilket ofta är var 15 000 till 30 000 km.

Byte vid behov
Beroende på fordonstyp, kan glödstift behöva bytas var 60 000 till 100 000 km. Tunga fordon och fordon som används under krävande förhållanden kan behöva tätare byten.

Glödstift som behöver bytas kan visa tecken som oregelbunden tomgång, minskad bränsleeffektivitet och startproblem. En visuell kontroll kan avslöja beläggningar eller fysiska skador.

6. Vad är ett tecken på att stiften behöver bytas?

Glödstift i dåligt skick kan orsaka flera problem i fordonets prestanda. Några vanliga tecken inkluderar:

Svårigheter av starta fordonet
Det tar längre tid att starta, särskilt i kallt väder.

Motorstörningar
Oregelbunden tomgång och motorhack.

Ökning av bränsleförbrukning
Ökad bränsleförbrukning är ett tecken på ineffektiv förbränning.

Minskning av motorkraft
Förlust av kraft och acceleration.

Ökade utsläpp
Ofullständig förbränning på grund av defekta glödstift kan leda till högre utsläppsnivåer.

En visuell kontroll av glödstiften kan avslöja problem som korrosion, beläggningar eller sprickor. En ojämn elektrodslitage indikerar också behovet av byte.

Välj rätt glödstift för just din bil
Det kan ibland märkas av på bilen när glödstiften behöver bytas

7. Hur rengör jag brunnen innan installation av nytt stift?

En ren glödstiftsbrunn är avgörande för korrekt funktion och för att undvika skador på de nya glödstiften. Smuts och skräp kan orsaka dålig kontakt och till och med skada motorns invändiga delar.

Steg-för-steg

 • Ta bort skräp: Använd tryckluft för att blåsa bort smuts och skräp från brunnen. Detta förhindrar att skräp hamnar i förbränningskammaren.
 • Kontrollera tätningar: Se till att tätningarna runt glödstiftsbrunnen är i gott skick för att förhindra läckage av olja eller kylvätska.
 • Använd rätt rengöringsmedel: Använd specialiserade rengöringsmedel om brunnen är mycket smutsig. Följ instruktionerna noggrant för att inte skada motorns delar.

Var försiktig så att du inte skadar brunnen eller närliggande komponenter. Använd lämpliga verktyg och undvik överdriven kraft.

8. Vilken typ av glödstift är bäst för min bil?

Valet av glödstift beror på flera faktorer inklusive bilmodell, motortyp och användningsförhållanden. Det finns två huvudtyper av glödstift:

– Metallglödstift är traditionella och vanliga, bra för standardapplikationer.

– Keramiska glödstift erbjuder bättre prestanda och hållbarhet, men är dyrare.

Tillverkares rekommendationer
Följ alltid tillverkarens rekommendationer som finns i fordonets handbok. Användning av fel typ av glödstift kan leda till dålig motorprestanda och potentiellt skada motorn.

En generell rekommendation är att investera i högkvalitativa glödstift från välkända tillverkare. Billigare alternativ kan vara mindre hållbara och effektiva.

Verktyg för att byta glödstift
Välj rätt glödstift för just din bil

9. Finns det några vanliga problem som kan uppstå när man byter glödstift?

Vid glödstiftsbyte kan flera problem uppstå, både för DIY-entusiaster och professionella mekaniker. Några av de vanligaste utmaningarna inkluderar:

Skadade glödstiftsbrunnar
Skräp och korrosion kan göra det svårt att ta bort gamla glödstift. Använd tryckluft för att rengöra brunnen innan du försöker ta bort glödstiftet.

Överdragen moment
Att dra åt glödstiftet för hårt kan skada gängorna. Använd en momentnyckel för att tillämpa rätt kraft.

Felaktig glödstiftstyp
Använda fel typ av glödstift kan leda till dålig prestanda eller skador. Kontrollera alltid med fordonets handbok eller en professionell för att säkerställa rätt val.

Elektriska problem
Var försiktig när du hanterar glödstiften och undvik att skada elektriska kablar eller komponenter i närheten.

Så, se till att förebygga problemen genom att ha rätt verktyg, kunskap och förståelse för uppgiften. Om du är osäker, är det alltid bäst att konsultera en professionell mekaniker.

10. Vad innehåller en avdragarsats?

En avdragarsats, ofta använd för att ta bort olika bilkomponenter såsom hjullager, glödstift, och andra pressade eller fastsittande delar, innehåller vanligtvis följande delar:

 • Avdragare: Det centrala verktyget i satsen, avdragare kommer i olika storlekar och former beroende på användningsområde. Det finns glidhammare, interna och externa avdragare, och hydrauliska avdragare.
 • Adapter och spetsar: För olika storlekar och typer av komponenter. Dessa gör det möjligt att anpassa avdragaren till det specifika jobbet.
 • Skruvar och bultar: Används för att säkra avdragaren på plats och ge den kraft som krävs för att avlägsna delen.
 • Förlängningsstänger: För att nå djupt liggande eller svåråtkomliga komponenter.
 • Förvaringslåda: För att hålla alla delar organiserade och skyddade.

Avdragarsatser är designade för att hantera en mängd olika uppgifter. Deras mångsidighet gör dem till ett viktigt verktyg i många mekanikers verktygslåda, särskilt när det gäller komplexa reparationer där komponenter sitter fast eller är svårtillgängliga.

11. Vilka glödstifthylsor behöver jag?

Valet av glödstifthylsor beror på storleken och typen av glödstiften i ditt fordon. Här är några överväganden:

Storlek
Kontrollera fordonets manual för att bestämma storleken på glödstiften. Glödstifthylsor kommer vanligtvis i storlekar som 8mm, 10mm, och 12mm, vilka är standard för många fordon.

Typ
Det finns hylsor med magnet eller gummiinlägg som hjälper till att hålla glödstiftet på plats under avlägsnande och installation.

Längd
Se till att hylsan är tillräckligt lång för att nå glödstiftet. Vissa motorer kräver djupare hylsor på grund av deras konstruktion.

Kvalitet
Välj hylsor av hög kvalitet för att undvika skador på glödstiftet eller hylsan själv. Hylsor av låg kvalitet kan spricka eller deformeras under användning.

I vissa fall kan du behöva speciella hylsor beroende på fordonets design. Till exempel, vissa bilar med trånga motorutrymmen kan kräva hylsor med en vinkel eller flexibel förlängning för att nå glödstiften.

Mer om verkstadsutrustning