Pneumatik

Pneumatik, när den tillämpas inom fordon och verkstäder, refererar till användningen av trycksatt luft för att utföra olika funktioner. I fordon används pneumatiska system vanligtvis i bromssystem, framför allt i tunga fordon som lastbilar och bussar, där de ger kraften för att bromsa effektivt. I verkstäder är pneumatik ofta en nyckelkomponent i olika verktyg och maskiner, såsom luftdrivna skruvdragare, spikpistoler och lyftanordningar. Dessa pneumatiska verktyg och cylindrar förlitar sig på komprimerad luft som en energikälla, vilket gör dem kraftfulla, pålitliga och ofta mer effektiva än deras elektriska motsvarigheter. Genom att använda luft som drivmedel minimeras även risken för gnistbildning, vilket är avgörande i miljöer där brandrisk är en faktor.