afs 2011:19

Har du koll på AFS 2011:19? – Regler om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2011:19 är en omfattande föreskrift utfärdad av Arbetsmiljöverket som riktar sig till alla typer av verksamheter där kemiska ämnen hanteras. Syftet med dessa riktlinjer är att skydda arbetstagare från de risker som kemikalier i arbetsmiljön kan medföra. Genom att definiera och specificera krav för en säker arbetsmiljö har AFS 2011:19 blivit en grundpelare i […]
Läs mer
Ventilation garage och förråd

Ventilation i garage och förråd – Fuktskydd och garageventilation

Vikten av effektiv ventilation i både garage och förråd, samt i professionella verkstäder kan inte nog understrykas. Bra ventilation är viktigt för att förebygga fuktskador, minimera hälsorisker och skydda material från att försämras. I en miljö där arbete med kemikalier, stoft och olika former av gaser är vanligt, som i en fordonsverkstad eller vid lackeringsarbeten, […]
Läs mer