afs 2011:19

Har du koll på AFS 2011:19? – Regler om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2011:19 är en omfattande föreskrift utfärdad av Arbetsmiljöverket som riktar sig till alla typer av verksamheter där kemiska ämnen hanteras. Syftet med dessa riktlinjer är att skydda arbetstagare från de risker som kemikalier i arbetsmiljön kan medföra. Genom att definiera och specificera krav för en säker arbetsmiljö har AFS 2011:19 blivit en grundpelare i […]
Läs mer
belysning garage led

Förvandla ditt garage med smart LED belysning

LED belysning garage – Att optimera garagets belysning innebär att installera energieffektiva LED-lampor som inte bara sänker energikostnaderna utan även förbättrar ljuskvaliteten. Genom att använda lampor med justerbar ljusstyrka och färgtemperatur kan du skapa en anpassningsbar miljö som passar olika behov. Lägg till rörelsesensorer och smarta styrsystem för att ytterligare öka bekvämligheten och säkerheten, vilket […]
Läs mer
rutin vid olycka på arbetsplats

Rutin vid olycka på arbetsplats – En guide

Rutin vid olycka på arbetsplats – För att hantera olyckor på arbetsplatsen krävs snabba och välorganiserade åtgärder, inklusive att göra olycksplatsen säker, ge snabb första hjälpen, rapportering till ansvariga personer och en noggrann utredning av händelsen. Effektiva rutiner vid olyckor minskar skador, skyddar anställda och bidrar till en säkrare arbetsmiljö genom förebyggande arbete och kontinuerlig […]
Läs mer