afs 2011:19

Har du koll på AFS 2011:19? – Regler om kemiska arbetsmiljörisker

AFS 2011:19 är en omfattande föreskrift utfärdad av Arbetsmiljöverket som riktar sig till alla typer av verksamheter där kemiska ämnen hanteras. Syftet med dessa riktlinjer är att skydda arbetstagare från de risker som kemikalier i arbetsmiljön kan medföra. Genom att definiera och specificera krav för en säker arbetsmiljö har AFS 2011:19 blivit en grundpelare i […]
Läs mer
timpris mekanisk verkstad

Timpris mekanisk verkstad – Finns ett samband mellan pris och kvalitet?

Timpriset i en mekanisk verkstad kan ge en indikation på kvaliteten på arbetet som utförs, men det är inte den enda faktorn. Prissättningen påverkas av en mängd faktorer såsom verkstadens plats, storlek, och den tekniska utrustningen. Högre priser kan reflektera högre kvalitet och expertis, medan lägre priser kan vara mer attraktiva men inte nödvändigtvis innebära […]
Läs mer
belysning garage led

Förvandla ditt garage med smart LED belysning

LED belysning garage – Att optimera garagets belysning innebär att installera energieffektiva LED-lampor som inte bara sänker energikostnaderna utan även förbättrar ljuskvaliteten. Genom att använda lampor med justerbar ljusstyrka och färgtemperatur kan du skapa en anpassningsbar miljö som passar olika behov. Lägg till rörelsesensorer och smarta styrsystem för att ytterligare öka bekvämligheten och säkerheten, vilket […]
Läs mer
Släplist gummilist garageport

Håll din garageport tät med släplist i gummi

Varför köpa släplist i gummi för din garageport? Att säkerställa optimal funktion och hållbarhet för din port är avgörande, och installation av en tätande släplist är en av de mest effektiva metoderna för att uppnå detta. Denna artikel syftar till att utforska den nytta släplister gör i bevarandet av garagemiljöer och dess utrustning. Vidare kommer […]
Läs mer