farligt gods och märkning vid transport

Farligt gods och märkning vid transport – Vad krävs?

Vid transport av farligt gods är det viktigt märkning samt identifiera och klassificera godset korrekt enligt internationella regler. Förpackningar bör märkas tydligt med symboler som indikerar faran, och fordonet bör placarderas för att informera omgivande förare och räddningstjänster om det transporterade godsets karaktär och risker. Farligt gods och märkning vid transport – Tänk på detta! […]
Läs mer